ติดต่อสอบถาม เสนอแนะ ร้องเรียน

หากผู้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวยเช่น การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ,ไม่ได้รับความเป็นธรรม ฯลฯ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน

11 หมู่11 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

045-953073 โทรสาร 045-379160

sasuknajaluai@gmail.com

https://ssonachaluai.com