รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย และทาง web site : https://ssonachaluai.com   ดาวน์โหลดไฟล์