รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย และทาง web site : https://ssonachaluai.com   ดาวน์โหลดไฟล์