ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านคำบอน ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี